Trần Đình Phi

Viet Nam High IQ Society thành viên 491:

1. Họ và tên: Trần Đình Phi
2. Năm sinh: 1982
3. Nơi ở: Quận 11, tpHCM.

Email: tdphi98@yahoo.com

mensa iq test | mensa test