Nguyễn Thanh Sơn

Viet Nam High IQ Society thành viên 267:

Họ và tên: Nguyễn Thanh Sơn
Năm sinh: 1991
Quê quán: TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Nơi ở hiện tại: Hà Nội
Sở thích: nghe nhạc, xem phim, tham gia các hoạt động xã hội và các hoạt
động tập thể,...

Email: thanhson1211@gmail.com

mensa iq test | mensa test