Nguyễn Thành Đạt

Viet Nam High IQ Society thành viên 386:

Họ và tên: Nguyễn Thành Đạt
Năm sinh: 1995
Nơi ở: Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

Email: datvn_19@yahoo.com.vn

mensa iq test | mensa test