Nguyễn Duy Tân

Viet Nam High IQ Society thành viên 396:

1 Họ và tên : Nguyễn Duy Tân
2 Năm sinh: 1993
3 Nơi ở : Thành phố Hồ Chí Minh
Bản Thân : Tốt nghiệp ngành thương mại trường RMIT
Sở thích : đọc sách , đánh cầu lông và nghe nhạc
Quan điểm cuộc sống : sống là phải biết chấp nhận

Email: tan101192@yahoo.com

mensa iq test | mensa test