Trần Quốc Luật

Viet Nam High IQ Society thành viên 303:

*1.* Họ và tên: Trần Quốc Luật
*2.* Năm sinh: 1991
*3.* Nơi ở: Hà Tĩnh
*4.* Sở thích: Sáng tạo bất đẳng thức, cua gái, chém gió,..
*5.* Quan điểm sống: Trời tính không bằng không tính,..
*6.* Facebook: http://www.facebook.com/luatdhv

Email: luatdhv@gmail.com

mensa iq test | mensa test