Trịnh Văn Phụng

Viet Nam High IQ Society thành viên 341:

1. Họ và tên: Trịnh Văn Phụng
2. Tuổi: 36
3. Nơi ở: Hà Nội

Email: trinhphung@yahoo.com

mensa iq test | mensa test