Nguyễn Đắc Thời

Viet Nam high IQ society thành viên 93:


Họ và tên : Nguyễn Đắc Thời
Tuổi : 24
Nơi ở : 17/22 Nguyễn Cảnh Chân, Q1, Tp. Hồ Chí Minh
Email: nguyendacthoi@gmail.com
Sở thích : đá cầu,bóng chuyền
Quan điểm : hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là trải nghiệm

mensa iq test | mensa test