Trần Thị Hoài Nga

1. Họ và tên: Trần Thị Hoài Nga
2. Năm sinh: 1981
3. Nơi ở: Đăk Lăk
Sở thích: Du lịch, Kinh doanh, thể thao.

Email: hoainga81@yahoo.com.vn

mensa iq test | mensa test