Bùi Mỹ

Viet Nam High IQ Society thành viên 379:

1. Họ và tên: Bùi Mỹ
2. Ngày sinh: 11/11/1992
3. Nơi ở: Hà Nội
4. Giới thiệu bản thân: Tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân

Email: buimy.vn@gmail.com

mensa iq test | mensa test