Nguyễn Thành Trung

Viet Nam High IQ Society thành viên 392:

Họ và tên: Nguyễn Thành Trung
Năm sinh: 1990
Nơi ở: Hải Phòng

Email: jansakera3@gmail.com

mensa iq test | mensa test