Phạm Bảo Khánh

Viet Nam High IQ Society thành viên 353:

Họ tên: Phạm Bảo Khánh
Năm sinh: 1986
Nơi ở: Yên Bái

Email: ktcom_yb@yahoo.com

mensa iq test | mensa test