Nguyễn Hồng Diễm

Viet Nam High IQ Society thành viên 450:

Họ và tên: Nguyễn Hồng Diễm
Năm sinh: 1992
Nơi ở: Tiền Giang
Giới thiệu bản thân: I'm Dũm Ú =))
Sở thích: tám với người vui tính hoặc dễ tính hoặc dễ gần hoặc dễ thương (cả nam và nữ) ;))

Email: nguyendum985@yahoo.com

mensa iq test | mensa test