Điều kiện gia nhập

Thành viên VNHiQ-I là những thành viên đạt được IQ từ 142,7 SD16 hay 140 SD15. Tỷ lê trên dân số là 1 trên 261.

Các bài test được chấp nhận hiện nay:
1. Logima Strictica36 - Robert Lato - 1999 điểm tối thiểu 13,5/36.
2. Numerus Light 2 - Ivan Ivec - điểm tối thiểu 22/36 .
3. Logicaus Strictimanus24 - Robert Lato - 2000 - điểm tối thiểu 5,5/24.
4. Viet Nam High Range IQ Test 1 - Đồng Khắc Cường - 2009 điểm tối thiểu 17/36.

( Bạn chỉ cần 1 trong các bài trên để được chấp nhận)
Form:
1 email kèm theo chứng minh của tác giả, tên, tuổi, số CMND gửi về địa chỉ: vnhiq@iqtest.vn .

Những thành viên VNHiQ-II là những thành viên đạt được IQ từ 133 SD16 hay 130,9 SD15.
Tỷ lệ trên dân số là 1 trên 51.

Các bài test được châp nhận hiện nay:

1. IQ Test 1-2009 IQ từ 130.9 trở lên.
2. Raven's Standard Progressive Matrices - John Raven- 1938 điểm số 60/60.
(Chỉ cần 1 trong 2 là điều kiện đủ)

Người đủ điều kiện dùng email đã đăng ký khi test gửi đến địa chỉ sau: vnhiq@iqtest.vn.
Kèm theo tối thiểu các thông tin sau: (Viết tiếng việt có dấu)
1. Họ và tên,
2. Tuổi,
3. Nơi ở,
4. Số chứng minh thư nhân dân (CMTND),
5. Mã số được cấp khi bạn làm test.

Và các thông tin khác: giới thiệu bản thân, sở thích, quan điểm về cuộc sống,... (kèm ảnh nếu có).

mensa iq test | mensa test