Đỗ Quang Duy

Viet Nam High IQ Society thành viên 607:

Họ tên: Đỗ Quang Duy
Năm sinh : 1990
Nơi ở: Australia
Giới thiệu bản thân: Tốt nghiệp ngành kỹ sư xây dựng tại University of Sydney

Email : sonn_18@hotmail.com

mensa iq test | mensa test