Hoàng Vũ Đức

Viet Nam High IQ Society thành viên 595:

Họ tên: Hoàng Vũ Đức
Ngày sinh : 31/12/1994
Nơi ở: đường Lý Đạo Thành, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

Email : ducbeobn1994@yahoo.com.vn

mensa iq test | mensa test