Phạm Tiến Đạt

Viet Nam High IQ Society thành viên 494:

1. Họ và tên: Phạm Tiến Đạt
2. Năm sinh: 1987
3. Nơi ở: Phú Thọ
Sở thích: Thích thử thách, phiêu lưu, suy nghĩ....

Email: thamtu259@yahoo.com

mensa iq test | mensa test