Nguyễn Quốc Trọng

Viet Nam High IQ Society thành viên 357:

Tên: Nguyễn Quốc Trọng
Năm sinh: 1990
Nơi ở: Cần Thơ
Sở thích: Chiến thuật

Email: taobimatmatkhau@yahoo.com.vn

mensa iq test | mensa test