Nguyễn Tuấn Khanh

Viet Nam High IQ Society thành viên 318:

1. Họ và tên: Nguyễn Tuấn Khanh.
2. Năm sinh: 1988
3. Nơi ở: Hoàng Diệu, P10, Q. Phú Nhuận, HCM, VN.

Email: ntkhanh36@gmail.com

mensa iq test | mensa test