Đàm Thị Huệ

Viet Nam High IQ Society thành viên 499:

*1.* Họ và tên: Đàm Thị Huệ
*2.* Năm sinh: 1993
*3.* Nơi ở: Gia Lai

Email: huegiagia0k@gmail.com

mensa iq test | mensa test