Đinh Bá Thi Sinh

Viet Nam High IQ Society thành viên 411:

Họ và tên: Đinh Bá Thi Sinh
Năm sinh: 17/06/1995
Nơi ở: TP.HCM

Email: rocketki_2010@yahoo.com

mensa iq test | mensa test