Bạch Đức Tín

Viet Nam High IQ Society thành viên 624:

Họ tên: Bạch Đức Tín
Năm sinh : 1995
Nơi ở: ĐăkLăk

Email: lovewizard7111@gmail.com

mensa iq test | mensa test