Nguyễn Thị Thùy Dung

Viet Nam High IQ Society thành viên 609:

Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Dung
Năm sinh : 1993
Nơi ở: Hà Nội
Quê quán: Thanh Hóa

Email : playgirl_3500@yahoo.com

mensa iq test | mensa test