Lê Công Huy

Viet Nam High IQ Society thành viên 480:

1. Họ và tên: Lê Công Huy
2. Năm sinh: 1987
3. Nơi ở: Hà Nội

Email: lehuy2606@yahoo.com

mensa iq test | mensa test