Đo iq | Thi IQ | cau hoi IQ

Đo IQ


1- Bài Test được xây dựng cho người trưởng thành, bạn nên có tuổi đời lớn hơn hoặc bằng 16 để kết quả mang lại có tính chính xác.

2- Số câu trả lời đúng và đáp án đúng cho các câu sẽ không được công khai sau khi bạn làm xong.

3- Vui lòng không phổ biến đáp án và lời giải ở bất kỳ nơi công cộng nào.

4- Độ tin cậy tính toán trên hơn 36 nghìn người đã làm là 98,2%.

5- Một kết quả lớn hơn 142 trong lần đầu tiên làm bài Test sẽ khiến bạn có khả năng cao để gia nhập Viet Nam High IQ Society.

Bắt đầu test

mensa iq test | mensa test