Nguyễn Lê Minh Thuận

Viet Nam High IQ Society thành viên 393:

Họ và tên: Nguyễn Lê Minh Thuận
Năn sinh: 1990
Nơi ở: TP Hồ Chí Minh

Email: nguyenle_minhthuan2001@yahoo.com

mensa iq test | mensa test