Giới thiệu về Viet Nam High IQ Society

Tổ chức những người IQ cao Việt Nam hay Viet Nam High IQ Society (Viết tắt VNHiQ) là một tổ chức phi lợi nhuận, được lập ra nhằm mục đích tập hợp những người Việt Nam yêu thích IQ và có chỉ số này cao.
Ngày thành lập 20/5/2009.

mensa iq test | mensa test