Vũ Công Chiến

Viet Nam High IQ Society thành viên 469:

Họ và tên : Vũ Công Chiến
Năm sinh: 1995
Nơi ở : TT Yên Mỹ - Yên Mỹ - Hưng Yên

Email: thend_102@yahoo.com.vn

mensa iq test | mensa test