Lưu Công Tới

Viet Nam High IQ Society thành viên 502:

1. Họ và tên: Lưu Công Tới
2. Năm sinh: 1977
3. Nơi ở: Khu phố 1, QL13, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Email: gialuutran@yahoo.com.vn

mensa iq test | mensa test