Nguyễn Thế Khang

Viet Nam High IQ Society thành viên 335:

Họ và tên: Nguyễn Thế Khang
Năm sinh: 1993
Nơi ở: TP.HCM

Email: heotho236@yahoo.com.vn

mensa iq test | mensa test