Nguyễn Thị Ngọc Hân

Viet Nam High IQ Society thành viên 431:

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Hân
Ngày sinh: 29-09-1990
Nơi ở: Tân An- Long An.
Quan điểm sống: ”những gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác”.

Email: nguyenhan2909@gmail.com

mensa iq test | mensa test