Phạm Trung Đức

Viet Nam High IQ Society thành viên 17:

Họ và tên: Phạm Trung Đức
Địa chỉ: Hải Dương
Hiện tại đang học năm thứ 3 trường kinh tế quốc dân, lớp quản lý kinh tế 49B.
Sở thích: Đá bóng, chơi cờ tướng, tìm hiểu về thiên văn học.

mensa iq test | mensa test