Nguyễn Phúc Thảo

Viet Nam High IQ Society thành viên 359:

*1.* Họ và tên: Nguyễn Phúc Thảo
*2.* Năm sinh: 1992
*3.* Nơi ở: Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Giới thiệu bản thân: Sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội khoa Công Nghệ Thông Tin
Sở thích: Đọc sách, phim viễn tưởng...
Quan điểm về cuộc sống: trong cuộc sống cần phải có 1 kiến thức vững vàng

Email: phucthao.fithou@gmail.com

mensa iq test | mensa test