Phan Khắc Nguyên Khôi

Viet Nam High IQ Society thành viên 550:

Họ tên: Phan Khắc Nguyên Khôi
Năm sinh : 1990
Nơi ở: Khánh Hòa
Sở thích : Xem phim, du lịch, ngồi trước biển .....
Quan điểm cuộc sống: Share to be shared

Email: khoipkn@swind.vn

mensa iq test | mensa test