Hoàng Minh Đức

Viet Nam High IQ Society thành viên 475:

1. Họ và tên: Hoàng Minh Đức
2.Ngày sinh: 18/12/1992
3. Nơi ở: Phố Keo - Kim Sơn - Gia Lâm - Hà Nội

Email: niceboy.lk@gmail.com

mensa iq test | mensa test