Nguyễn Phương Hoài

Viet Nam High IQ Society thành viên 397:

Họ và tên: Nguyễn Phương Hoài
Năm sinh: 1993
Nơi ở: Hà Nội

Email: ng.phuonghoai@gmail.com

mensa iq test | mensa test