Nguyễn Văn Đông

Viet Nam high IQ society thành viên 92:


Họ và tên: Nguyễn Văn Đông.
Tuổi: 18.
Nơi ở: Phong Khê- Bắc Ninh.
Email : kenta_linken15@yahoo.com

mensa iq test | mensa test