Trương Ngọc Tiến

Viet Nam High IQ Society thành viên 372:

*1.* Họ và tên: Trương Ngọc Tiến
*2.* Năm sinh: 1990
*3.* Nơi ở: TPHCM

Thông tin khác:
*Tốt nghiệp trường ĐH Tài Chính - Marketing; lớp 08DTD1; chuyên ngành Thẩm định giá*
*Quan điểm: *"Chase Excellence* - *Success Will Follow*!" (trích từ phim 3 Idiots)
Sở thích: cầu lông, xem phim, đi chơi với người khác phái :D

Email: tientruongtdg@gmail.com

mensa iq test | mensa test