Điền Quang Huy

Viet Nam High IQ Society thành viên 409:

1. Họ và tên: Điền Quang Huy
2. Năm sinh: 1988
3. Nơi ở: TP HCM.
4. Sở Thích: Đọc sách, Ca hát, Cầu Lông, Làm giàu...
5. Câu nói: Không nên làm việc gì mà không có kế hoạch từ trước.

Email: quanghuy8803@yahoo.com

mensa iq test | mensa test