Vũ Mạnh Hà

Viet Nam high IQ society thành viên 57:

1. Họ và tên: Vũ Mạnh Hà
2. Tuổi: 22 (1989)
3. Nơi ở: Hà Nội
4. Email: aqua_ryota@yahoo.com
Vui vẻ, hòa đồng, chém gió ổn

mensa iq test | mensa test