Trần Thế Hùng

Viet Nam High IQ Society thành viên 13:
 
 
Tên: Trần Thế Hùng 
 
Tuổi: 26

Công việc hiện tại: nghiên cứu sinh trong lĩnh vực Toán - Tin tại trường Đại học Paris 7.
mensa iq test | mensa test