Nguyễn Minh Cao Triết

Viet Nam High IQ Society thành viên 52:

1. Họ và tên: Nguyễn Minh Cao Triết
2. Tuổi : 28 tuổi
3. Nơi ở: TP Hồ Chí Minh
4. Email: trietnguyen456@zing.vn

mensa iq test | mensa test