Vũ Hoài Sơn

Viet Nam High IQ Society thành viên 655:

Họ tên: Vũ Hoài Sơn
Năm sinh : 1989
Nơi ở: Hữu Lũng, Lạng Sơn
Sở thích: đọc sách và xem đá bóng. Rất vui được làm quen với tất cả các bạn.

Email: vuhoaison89@gmail.com

mensa iq test | mensa test