Dương Hải Đăng

Viet Nam High IQ Society thành viên 481:

Họ và tên: Dương Hải Đăng
Năm sinh: 1992
Nơi ở: Tây Ninh, Hồ Chí Minh

Email: duongdang92@gmail.com

mensa iq test | mensa test