Nguyễn Tấn Vũ

Viet Nam High IQ Society thành viên 582:

Họ tên: Nguyễn Tấn Vũ
Năm sinh : 1991
Nơi ở: Quảng Ngãi

Email : vu_n79@yahoo.com

mensa iq test | mensa test