Phan Huỳnh Huy Hoàng

Viet Nam High IQ Society thành viên 542:

Họ tên: Phan Huỳnh Huy Hoàng
Năm sinh : 1991
Nơi ở: Đà Nẵng
Tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng. Chuyên Ngành Marketing
Câu nói ưa thích: "You don't have to see the whole staircase, just take the first step in FAITH"

Email: huyhoang14291@gmail.com

mensa iq test | mensa test