Hoàng Anh


Viet Nam high IQ society
 04:

 

  Tên: Hoàng Anh 

  Tuổi: 26 

  Giới tính: Nam 

  Địa chỉ: TP HCM, Việt Nam 

 

Tự giới thiệu về bản thân:

 

 - Thích khoa học tự nhiên,

 - Thích sự tuyệt đối,

 - Muốn biết mình là ai và đạt được giới hạn nào,

 - Thích ẩn danh, ghét thói khoa trương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mensa iq test | mensa test