Mai Văn Hà

Viet Nam High IQ Society thành viên 363:

*1.* Họ và tên: Mai Văn Hà
*2.* Năm sinh: 1984
*3.* Nơi ở: Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
*6.* Giới thiệu bản thân
Sở thích: nghe nhạc, bóng đá, võ thuật
Quan điểm sống: Thân là đất, Tâm là hư không, chỉ có Chí theo người.

Email: maivanha1610@gmail.com

mensa iq test | mensa test