Hoàng Đình Kiên

                          Viet Nam High IQ Scoiety thành viên 06:

 

Họ tên: Hoàng Đình Kiên

Tuổi: 25

Địa chỉ: Hải phòng ,Việt Nam

Tự giới thiệu về bản thân:


- Yêu thích âm nhạc và thể thao :bơi lội, bóng đá...

 

- Muốn giao lưu va làm quen với các bạn trong forum.

 

-Sống chân thành và nghiêm túc .Thích sự khiêm tốn va giản dị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mensa iq test | mensa test