Nguyễn Bảo Ninh

Viet Nam High IQ Society thành viên 600:

Họ tên: Nguyễn Bảo Ninh
Năm sinh : 1992
Nơi ở: Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ
Sở thích: chơi thể thao, tìm hiểu kiến thức xung quanh

Email: baoninh91@gmail.com

mensa iq test | mensa test