Bùi Quốc Việt trở thành thành viên thứ 28 của Viet Nam High IQ Society!

Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Bùi Quốc Việt đã trở thành thành viên mới của Viet Nam High IQ society!

Dưới dây là những thông tin về Việt:

1. Họ và tên : Bùi Quốc Việt
2. Tuổi: 23
3. Nơi ở : Đồng Tháp
4. Email: diepdaihung@yahoo.com

Thông tin về thành viên này có thể được tìm thấy tại: ĐÂY.

mensa iq test | mensa test